Date: 19 دسامبر 2013
Cat: php

این نمونه کارها به عنوان تست ایجاد شده اند و بیانگر این است که شما میتوانید نمونه کارها و یا لیست محصولات خود را به این نحو در وب سایت به نمایش بگذارید.

توجه داشته باشید که با وارد شدن به هر صفحه کاربر شما میتواند اطلاعات لازم در راستای این نمونه محصول را مشاهده و بررسی های لازم را انجام دهد همچنین در پایین صفحه میتواند سایر نمونه کارهای شما را مشاهده کرده و وارد صفحه مربوط به هرکدام شود.